Notariaat De Gier

Vereniging, Stichting en Onderneming

Hoe druk het zakenleven ook is, voor goede afspraken moet u tijd vrijmaken! Krijgt u als ondernemer te maken met de oprichting van uw bedrijf, een overdracht, overname of uitgifte van aandelen, dan kunt u Notariaat Van Sprundel inschakelen. Dat geldt eveneens als u van plan bent een vereniging of stichting op te richten of als de statuten gewijzigd moeten worden.

Klik door voor meer informatie over het oprichten van uw bedrijf, vereniging of stichting.

Voor vragen of advies kunt altijd contact opnemen via de telefoon of per e-mail.